X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 bilimsel ara t rma poster boyutu


Razorfish公司希望得到它的名字上宽带
Razorfish的定位扩大,但代价是什么? Razorfish公司在组织所面临的挑战,形象和感知能力。 Razorfish公司成功克服这些挑战将确定,多少会把握非常有利可图的机会的DBSP市场。

bilimsel ara t rma poster boyutu  业务,网页设计,虚拟主机,名片,网站设计,在线广告,在线营销,互联网业务,电子邮件营销,网页设计师,Web开发>广告代理,广告公司,管理咨询,搜索引擎营销>网络营销>网站设计>网页设计师,营销公司

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Sağlık Hizmetleri Sektörü için Resim Arşiv Komünikasyon Sistemleri (PACS)

PACS (Picture Archiving Communication System) manages the storage and display of digitized diagnostic images such as x-rays, CT Scans, and ultrasounds for use by radiologists and other clinicians. 

Start Now

Ilgili Belgeler » bilimsel ara t rma poster boyutu

Sagent公司的技术团队为电信电子商务


Sagent公司数字用户线(DSL)电子商务科技已经宣布了一项新的垂直应用。他们合作,与的DSET使用Sagent公司的地理空间分析和实时数据访问,以确定客户的DSL服务资格。

bilimsel ara t rma poster boyutu   Devamı…

戴尔断枝摩托罗拉的Grzelakowski到铅无线事业部


预期蜂窝无线技术的进步,允许更快的连接意味着,全球无线通信市场将突破600万用户大关和突破10亿(美元)的市场价值。

bilimsel ara t rma poster boyutu   Devamı…

世冲刺,诺基亚/ VISA支付条例草案“,与服务提供商齿轮无线海啸


另一家互联网海啸准备好了吗?宽带和无线无处不在的基础设施,以极快的速度进入。数字业务服务提供商(DBSPs)的都争先恐后做好准备。用户应该考虑他们的数字业务的影响。

bilimsel ara t rma poster boyutu   Devamı…

Hammadde Metal Üretimi


Ana metal Üretimi endüstrisi, demir, alüminyum, titanyum, çelik, bakır ve diğer metallerin üreticilerinden oluşur - çeliğin pazarın açık ara en büyük segmentini temsil etmesiyle. Sektör aynı zamanda otomotiv üretimi, makine imalatı, ve inşaat gibi diğer alakalı sektörlerde üretici ve imalatçılar içerir. Ana metal Üreticilerinin karşılaştığı zorluklar arasında, pazarının oldukça rekabetçi doğası, değişken küresel ekonomik koşullar ve pazara yüksek kaliteli ürünler getirmek için sürekli yeni teknolojileri kullanma ihtiyacı yatmaktadır. Bu sektördeki üreticiler, aynı zamanda kendi üretim süreçleri için büyük miktarda cevher ve enerjiye ihtiyaç duyarlar.

bilimsel ara t rma poster boyutu   Devamı…

Ölçütlerin İşletmenize Zarar Vermediğinden Emin Olun


İş ölçütleri —bir şirketin kendisini endekslediği niceliklendirilebilir ölçümler – geniş alanlar olan iş zekası (BI) ile iş analizlerinin (BA) bir parçasıdır. Bu bağlamda ölçütler, işin analiz edilmesi ve bir rakam elde etmek için matematiksel bir ifadenin bir veri dizisine uyarlanmasıdır. Bu rakam bir iş sürecinin nitelendirilmesine ve sonuç olarak performans durumunu belirlemeye yardımcı olmaktadır.

bilimsel ara t rma poster boyutu   Devamı…

CMMI Tepe ulaþmak: Nasýl Hýzlý týrmanýn miyim?


Olgunluk Seviyesi 5. Uygulama Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu (CMMI) performansýný optimize etmek için bir organizasyon saðlar. Dünya standartlarýnda bir yerel SEPG grubun kurulmasý ve koçluk için uygulama, ve CMMI Yüksek Vade uygulamalarýndan biri kuruluþun hýzla uygulanmasýný sýrlarýný CMMI Yüksek olgunluk seviyesi deðerlendirmeler için kritik baþarý faktörleri hakkýnda bilgi edinin.

bilimsel ara t rma poster boyutu   Devamı…

USinternetworking ve AT & T Sistemde çalýþýyoruz


USinternetworking ve AT & T Washington, DC, Maryland ve Kuzey Virginia ittifak rollout baþlar.

bilimsel ara t rma poster boyutu   Devamı…

Start-Ups Onlarýn Odak kaydýrma Bilgisayar Üreticileri


Sun Microsystems ve Að Geçidi özellikle þirketler, nakit biraz sýký olabilir nerede bu start-up için ürün ve hizmetlerini daha çekici hale getirmek için tasarlanmýþ giriþimler açýkladý.

bilimsel ara t rma poster boyutu   Devamı…

So What: Sizin Konumlandýrma Stratejisi Büyük Testi


Sormak için baþarýsýz "ne olmuþ yani?" Bir konumlandýrma ifadenin hedef pazar için gerçekten önemli ne iletiþim kurmak için, ve bazý güvenilirlik kazanmak için bir fýrsat kaybetme anlamýna gelebilir.

bilimsel ara t rma poster boyutu   Devamı…

Zor Oturumlar: Bir CRM Uygulama Your CEO'su Konumlandýrma Bölüm: Yanýlgýsý Kaynaklarý ve hatalý Varsayýmlar


Baþarýlý bir müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) uygulamasý için, CEO'su (CEO) sürecinde devam eden bir rolü olmalýdýr. Proje uygulayýcýsý ortak CRM yanlýþ farkýnda olmak, ve c düzey yönetim için CRM doðasý iletiþim kurmak gerekir.

bilimsel ara t rma poster boyutu   Devamı…